DISCLAIMER 010XL.NL

Algemene onderdelen

 • In deze disclaimer wordt verstaan onder:
  • de eigenaar: de eigenaar van de website;
  • gebruik(en): alle denkbare handelingen;
  • u: de gebruiker (bezoeker) van de website;
  • de content: alle in de website aanwezige inhoud;
 • Het onderstaande is van toepassing op de pagina die u thans bekijkt. Door de pagina te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.
 • De content is door de eigenaar met de grootst mogelijke zorg samengesteld, doch, de eigenaar aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde.
 • De eigenaar is niet verantwoordelijk voor content op de aan deze website gekoppelde bestanden en/ of websites waarnaar wordt verwezen.
 • Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de content of delen daarvan maken inbreuk op intellectuele rechten.
 • Toestemming tot het gebruik van de getoonde content of delen daarvan op publiekelijk toegankelijke plaatsen dient schriftelijk aan ons te worden verzocht.
 • 010XL behoudt zich het recht voor om de inhoud van de informatie op deze site te wijzigen.
 • 010XL kan geen aansprakelijkheid aanvaarden indien er sprake mocht zijn van storingen of onderbrekingen van of fouten of vertraging in het verstrekken van informatie.
 • 010XL garandeert niet dat naar haar gestuurde e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gevolgen van het niet of te laat ontvangen of verwerken daarvan.
 • 010XL aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van sites waarnaar of waarvan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen.
 • Toepasselijk recht: Op deze website en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.
 • Afbeeldingen en/of artist impressions zijn uitsluitend bedoeld om een impressie te geven en er kunnen geen rechten aan worden verbonden.

Algemene Voorwaarden – koopsommen

 • Het zijn vanaf prijzen
 • Grondkosten
 • Bouwkosten
 • Loon- en materiaalstijgingen
 • Architectenhonorarium
 • Kosten overige adviseurs
 • Notariskosten
 • Makelaarscourtage
 • Aansluitkosten van warmte, water, elektra, centrale antenne-inrichting, telecommunicatie en riolering
 • Legeskosten
 • Omzetbelasting (BTW 21%)
 • Kosten garantiecertificaat Woningborg
 • Keukenopstelling, sanitair en tegelwerk

De koopsommen zijn exclusief

 • Financieringskosten
 • 6% rentevergoeding over de grondtermijn vanaf 1 juli 2017
 • 6% rentevergoeding over de vervallen bouwtermijnen vanaf 1 juli 2017

Indicatie woonlasten

In de tabel wordt een indicatie gegeven van de woonlasten per maand. Dit is afhankelijk van de persoonlijke (financiële) situatie, belastingschijf, rente en aflossing.

Voorbeelden:

Herenhuis type A / B
Netto maandlasten volledig annuïteitenhypotheek, € 437 rente, aflossing € 532, € 12 overlijdensrisicoverzekering = € 981 bruto, € 844 netto
Netto maandlasten 50% aflosvrij, € 437 rente, aflossing € 269, € 12 overlijdensrisicoverzekering = € 718 bruto,   € 581 netto

Appartement Maaszijde C
Netto maandlasten volledig annuïteitenhypotheek, € 429 rente, aflossing € 523, € 12 overlijdensrisicoverzekering = € 964 bruto, € 830 netto
Netto maandlasten 50% aflosvrij, € 429 rente, aflossing € 264, € 12 overlijdensrisicoverzekering = € 705 bruto, € 571 netto

Appartement Maaszicht D en Maasdelta E
Netto maandlasten volledig annuïteitenhypotheek, € 275 rente, aflossing € 532, € 12 overlijdensrisicoverzekering = € 819 bruto, € 755 netto
Netto maandlasten 50% aflosvrij, € 275 rente, aflossing € 269, € 12 overlijdensrisicoverzekering = € 556 bruto, € 492 netto